ECOSEPT 450-1

Регламент 2017

(на укр)

Зміст

1. Нормативні посилання............................................................................................2

2. Назва, призначення та галузь застосування.........................................................3

3. Технічні та фізико-хімічні характеристики вогнезахисного засобу.......................3

4. Розрахунок витрат вогнезахисного засобу при поверхневій обробці..................4

5. Порядок застосування вогнезахисного засобу.......................................................5

6. Контоль якості виконання робіт з вогнезахисного оброблення деревини ..........6

7. Порядок утримання вогнезахисного просочення...................................................6

8. Заміна вогнезахисного просочення або повторне вогнебіозахисне оброблення

деревини.........7

9. Зберігання та транспортування вогнезахисного засобу........................................7

10. Охорона праці та техніка безпеки.........................................................................7

11. Охорона навколишнього природного середовища..............................................8

1. Нормативні посилання

• Правила робіт з вогнезахисту, затверджені наказом МНС від 02.07.2007 № 460

• ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення.

• ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість.

• ДСТУ Б В.2.7-19-95 Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.

• ДСТУ Б В.2.7-70-98 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.

• ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення.

• ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань.

• ДСТУ 4479-2005 Речовини вогнезахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробування.

• ДСТУ 4049-2001. Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги.

• ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требование к текстовим документам.

• ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

• ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

• ГОСТ 12.3.034-84 Работы по защите древесины. Общие требования к безопасности.

• ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.

• ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования.

• ГОСТ 12.4.103-93 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук .Классификация.

• ГОСТ 2140-81 Пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения.

• ГОСТ 2874 Вода питьевая. Общие технические требования.

• ГОСТ 8515 Диаммонийфосфат. Технические условия.

• ГОСТ 9097 Сульфат аммония. Технические условия.

• ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

• ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств.

• ГОСТ 16483.7-71 Древесина. Метод определения влажности.

• ГОСТ 16713-71 Антисептики для древесины. Методы испытания на устойчивость к вымыванию.

• ГОСТ 20022.2-80 Защита древесины. Классификация.

• ГОСТ 20022.6-93 Защита древесины. Способы пропитки.

• ГОСТ 20022.14-84 Методы определения предпропиточной влажности.

• ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.

• ГОСТ 30219-95 Древесина огнезащещенная. Общие технические требования. Методы испытания. Транспортирование и хранение.

• ДБН А.2.2-1-95 Склад і вмісткість матеріалів. Оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

• ДБН-В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва.

• НАПБ В.03.003-2000 Норми пожежної безпеки для пасажирських вагонів.

• СанПин 12-128-4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в почве.

• СанПин № 4630-88. Санитарные правила по охране поверхностных вод от загрязнения.

• СанПин № 4946-89. Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест.

•.Г1ДК 4617-88. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

• ДНАОП 0.03-1.07-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию.

• ПУЗ-86. Правила устройства электроустановок.

• ТУ У 24.6-36128394-001:2010 зі зміною №1. Засіб просочувальний ECOSEPT 450-1 для поверхневої вогнебіозахисної обробки деревини. Технічні умови.

2. Назва, призначення та галузь застосування вогнезахисного засобу

Вогнебіозахисна речовина (засіб захисний для деревини) ECOSEPT 450-1 для поверхневого вогнебіозахисного просочення деревини, далі засіб ECOSEPT 450-1, у відповідності до ТУ У 24.6-36128394-001:2010.

Засіб просочувальний ECOSEPT 450-1 призначений для обробляння дерев'яних виробів та внутрішніх будівельних конструкцій (умов служби І-УІІІ класу за ГОСТ 20022.2) з метою зниження їх горючості (займистості) та надання їм антисептичних властивостей (для забезпечення вимог ДБН В. 1.1.-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", НАПБ В. 03.003-2000 "Норми пожежної безпеки для пасажирських вагонів", ДСТУ 4049-2001 "Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги" тощо).

Засіб просочувальний ECOSEPT 450-1 має широку галузь застосування на об'єктах будівництва, машинобудування, транспорту тощо.

3. Технічні та фізико-хімічні характеристики вогнезахисного засобу

Засіб просочувальний ECOSEPT 450-1 - однорідна в’язка рідина від безбарвного до коричневого кольору із специфічним запахом, являє собою 20% концентрований водний розчин неорганічних солів амония, антисептика та піноутворювача.

Засіб «ECOSEPT 450-1» забезпечує у відповідності до ГОСТ 16363- 98 І-шу групу вогнезахисної ефективності, деревина за ГОСТ 30219-95 класифікується як важкогорюча, яка не здатна до самостійного горіння (ІВ), з індексом поширення полум'я І = 0 - не поширює полум'я поверхнею, корозійна дія на метал просоченої деревини – 0,0789 г/(м2хгод) (неагресивна), за ГОСТ 12.1.044-89 відноситься до важкогорючих, важкозаймистих матеріалів, з помірною димоутворювальною здатністю та за токсичністю продуктів горіння до класу малонебезпечних.

Густина засобу при 20°С, г/см3, не менше 1.070-1.100 Водневий показник, одиниць рН 7.0-8.0.

4. Розрахунок витрат вогнезахисного засобу при поверхневій обробці

Згідно сертифікату відповідності UА 1.016.0079570-11 витрата засобу ECOSEPT 450-1 встановлює середнє значення 0,450 кг/м2 (в перерахунку на суху речовину 0,091 кг/м2).

Для визначення загальних витрат засобу необхідно враховувати технологічні витрати, які залежать від конструкції виробу з деревини та способу нанесення робочих розчинів. Так, при застосуванні пульверизаторів витрата збільшується на 20 - 30 %, а малярських пензлів - на 3-5%. При отримані нового сертифікату відповідності приймати показники витрат вогнезахисного засобу ECOSEPT 450-1 відповідно цього сертифікату.

5. Порядок застосування вогнебіозахисного засобу ECOSEPT 450-1

5.1 Підготовка поверхні деревини

Деревина, що підлягає вогнезахисному оброблянню повинна відповідати вимогам п. 3.1 ГОСТ 30219.

Вологість деревини, не повинна перевищувати 30% (вимірювання здійснюють за допомогою електровологоміра за ГОСТ 20022.14).

Поверхня деревини перед нанесенням суміші має бути очищена від бруду та пилу, напливів смоли, мастильних плям і за потребою відстругана.

Для видалення бруду та пилу доцільно використовувати дрантя, щітки, пензлі. Після захисної обробки деревини кальцинованою содою, бурою та

борною кислотою (суміші ББ, БС), хлоридами калію та натрію необхідно очистити верхній шар поверхні деревини.

Не допускається нанесення засобу ECOSEPT 450-1 на раніше покриті оліфою або фарбою поверхні, їх необхідно очистити.


5.2 Приготування робочих розчинів вогнезахисного засобу

Засіб вогнебіозахисний ECOSEPT 450-1 постачаються у готовому вигляді в каністрах 5, 10, 30, 50 літрів та бочках 200 літрів.

Вхідний контроль продукції здійснюється за ГОСТ 24297, перевіряється цілісність упаковок, наявність ярликів та супровідних документів (сертифікат відповідності).5.3. Нанесення засобу ECOSEPT 450-1, на дерев'яні елементи горищних покриттів (крокв, лат)

Нанесення засобу відбувається за 2 рази до повного просочення деревини. При умовах що деревини погано просочується обробку необхідно проводити за 3 рази.

Засіб ECOSEPT 450-1 наноситься при температурі навколишнього середовища від 5°С до 40°С і відносній вологості повітря не більше 70% на дерев'яні елементи горищних покриттів.

Розчини наносяться методом розпилення або малярськими пензлями, валиками. Для збільшення просочення рекомендується нагрівати препарат ECOSEPT 450-1 до температури (40-50°С). Після нагрівання розчин готовий до нанесення в один шар до повного насичення.

Перерва між першим та другим нанесенням засобу становить не менше - 4 години.

Нанесення засобу потрібно здійснювати рівномірно без пропусків, старанно просочувати щілини та місця з'єднання окремих деталей.

Щоб уникнути вимивання препарату під дією атмосферних опадів, після висихання поверхні, рекомендується нанесення тяжковимиваємого антисептика ECOSEPT 440 в концентрації 1:12.

Обробка деревини вогнебіозахисним розчином не змінює колір і структуру деревини, не перешкоджає подальшій обробці, склеюванню і фарбуванню.


5.4 Нанесення засобу ECOSEPT 450-1 на дерев'яні деталі та будівельні конструкції в спеціальних ваннах.

За останні 5 років набув поширення спосіб вогнебіозахисту будівельних дерев'яних конструкцій за ГОСТ 20022.6 з використанням спеціальних ванн, в яких можна регулювати температуру засобу:

- для гарячої ванни 45-50°С;

- для холодної ванни 20-25°С;

У ванну поміщають дерев'яні конструкції, які перекладають прокладками. Зверху притискують протиспливним пристроєм. Заливають гарячий (45-50°С) розчин антипірену і витримують 2 години, після чого гарячий розчин замінюють на холодний з температурою (20-25°С), і витримують їх теж 2 години.

Оброблені дерев'яні конструкції просушують на повітрі або в сушарнях при температурі не більше 50°С до повітряно-сухого стану.

6. Контроль якості виконання робіт з вогнезахисного оброблення деревини

Якість виконання робіт з вогнезахисту визначається:

а) відповідністю фактичної витрати розрахункової;

б) експрес-методом.

Контроль якості виконаних робіт починають з візуального огляду обробленої поверхні виробів з деревини, коли вони досягли повітряно-сухого стану (зберігання постійної маси в часі).

Контроль кількості витраченого засобу ECOSEPT 450-1 проводиться шляхом перевірки відповідності фактичної витрати до розрахункової (проектної"). Розбіжність не повинна перевищувати 10 %.

Оцінка якості вогнезахисної обробки таких матеріалів може бути здійснена за експрес - методом згідно з ГОСТ 30219.

Для експрес-методу зрізують стружку (пробу) товщиною до 1 мм. Загальна кількість проб повинна бути не менше десяти. Проби повинні зрізатися, як правило, з різних місць поверхонь об'єкту вогнезахисту.

Кожну пробу поміщають в полум'я сірника і витримують 15 секунд. Після цього сірник відсторонюють і визначають час самостійного горіння і тління. Обробка вважається якісною, якщо не менше 90% проб після видалення полум'я сірника не буд підтримувати самостійного горіння і тління.

При виконані усіх експлуатаційних норм та технології обробки гарантійний термін вогнезахисту складає 3 (три) роки, біозахисту 7 (сім) років.

7. Порядок утримання вогнезахисного просочення

Кожен рік необхідно перевірити відповідність умов експлуатації даного об'єкту зазначеним вимогам. Для цього відбирають 10 проб стружок товщиною до 1 мм згідно з ГОСТ 30219 і за експрес-методом проводять випробування (п. 5 Регламенту). Умови експлуатації вогнезахищеної деревини відповідають вимогам, якщо не менше 90% проб після видалення полум'я сірника не буде підтримувати самостійного горіння і тління. При позитивному результаті можна зробити висновок, що даний об'єкт експлуатується за належних умов. При негативному результаті необхідно визначити причини порушення (недотримання) умов експлуатації.

Найбільш характерною причиною недотримання є підвищена вологість повітря на об'єкті (понад 85 %) та попадання води на вогнезахищену поверхню деревини. Попадання води розчиняє полімерну плівку антисептика, змиває її з поверхні деревини та вимиває антипірен.

Вищезазначені негативні причини експлуатації об'єкта необхідно усунути та провести повторне вогнезахисне обробляння.

8. Заміна вогнезахисного просочення або повторне вогнебіозахисне оброблення деревини

Засіб ECOSEPT 450-1 може використовуватись для ремонту вогнезахисної поверхні деревини, яка оброблена такими засобами, як ДСА-1, ДСА-2, ББ-11, БС-13, МС за ДСТУ 4479. Для цього поверхню деревини необхідно очистити від висолів цих засобів. Після висихання поверхні деревини при вологості повітря менше за 60% проводять її обробку засобом ECOSEPT 450-1 за 2 рази за норми 300 г/м2 робочого розчину.

9. Зберігання та транспортування вогнебіозахисного засобу

Зберігати в сухом, прохолодному приміщені в закритій оригінальній тарі.

Препарат пожежовибухобезпечний. Засіб може заморожуватись, зберігає свої якості після розморожування. Термін придатності складає 12 місяців з дати виготовлення.

10. Охорона праці та техніки безпеки вогнебіозахисту деревини

Засіб ECOSEPT 450-1 є пожежо - і вибухобезпечним.

На засіб ECOSEPT 450-1 відповідно до токсиколого-гігієнічного паспорта, що затверджені в Комітеті гігієнічного регламентування МОЗ Україна, віднесено до IV класу небезпеки речовин (малотоксичні) за ГОСТ 12.1.007.

Загальні вимоги безпеки при використанні засобу повинні відповідати ГОСТ 12.3.034. Умови праці при виробництві і використанні просочувальних сумішей повинні відповідати ГОСТ 12.1.007, ДСН 3.3.6.042.